www
Szerkesztő: Clodette Források: Itt
Nyitás: 2016. 11. 29. Böngésző: Chrome

Az oldalon található összes anyagok különféle forrásokból van összegyűjtve, átrendezve és leegyszerűsítve. A képek és a videók a megosztók tulajdonában állnak, mindig meg van jelölve az eredeti feltöltő. A lap nem ellenzi, de nem is támogatja a náci ideológiát, a cél az, hogy egy egyszerűsített, mindent összefoglaló lapon megtalálják a választ a kérdésükre az olvasók.

 
Gyorsmenü
Filmek SS
Indulók Vezetők
Vendégkönyv Log In
 
Legfrissebb
Részletes önéletrajzok
 
A linkek alatt találjátok az egyes személyek részletes önéletrajzát, idézetekkel, képekkel és helyenként videókra illetve filmekre vezető linkekkel. A legfrissebb tartalom mindig megtalálható a főoldalon, de a alábbi linksorban is elérhető.

 

 
Chat

 
Galéria
 
Várható

x Hitlerjugend

x Martin Bormann

x Csehszlovákia elfoglalása

x Molotov-Ribbentrop paktum

x Richard Wagner és Adolf Hitler

x Waffen SS

x Wilhelm Keitel

 
Hónap idézete

„A child laughs when it feels joy and cries when it feels pain. Both things, laughing and crying, it does with its whole heart. We have all become so tall and so clever. We know so much and we have read so much. But one thing we have forgot: to laugh and cry like the children do."- Joseph Goebbels

Még több idézetért kattins ide: LINK

 
elite
 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2018.04.01. 15:56
2018.04.01. 15:56
2018.04.01. 14:45
2018.03.30. 13:57
2018.03.30. 13:34
Friss hozzászólások
 

Főoldal

Adolf Hitler

2016.12.03. 11:31, Clodette

Hitler 1889. április 20-án született Braunau am Inn kisvárosában (Osztrák-Magyar Monarchia területén). Alois Hitler és Klara Pölzl negyedik gyermeke volt. Tisztázatlan volt apai nagyapjának kiléte. Ezt kihasználva látott napvilágot az az elmélet, miszerint Hitler zsidó származású, és a nem ismert nagyapjától eredeztethető a származás. Ezt a történészek cáfolják, ugyanis semmilyen bizonyítékot nem találtak a feltevés mellett.

Apja munkájából kifolyólag sokszor kellett költözniük, így került Linz-be. Kisiskolásként jó tanuló volt, ám 6. osztályos korában megbukott. Ezt az apja elleni lázadásnak tekintette, ugyanis apja azt szerette volna, ha fia nyomdokaiba lép és ő is vámtisztviselő lesz, ám Hitler festő szeretett volna lenni. Apja 1903-as halála után sem változott a tanulmányi eredménye, érettségi előtt kilépett az iskolából.

A bécsi Művészeti Akadémiába kétszer felvételizett sikertelenül, ám ez sem tántorította el attól, hogy festő legyen. Bécs utcáin látképeket festett, amit turisták és kereskedők vásároltak meg. Egyes források szerint az első világháborút megelőző időszakban közel 2000 festményt készített.

Ebben az időben ismerte meg az antiszemita nézetet, ugyanis Bécs nagy létszámú zsidó kisebbségeknek adott otthont. Hitler magáévá tette az árja faj felsőbbrendűségébe vetett hitet, és úgy gondolta, hogy a zsidók felelősek Németország gazdasági válságáért, ám még nem volt aktív a politikai életben. Volt szobatársa szerint inkább hallgatta Richard Wagner operáit, minthogy politizált volna. Miután másodjára is kibukott a Művészeti Akadémia felvételijéről, 1909-ben kénytelen volt hajléktalanszállásra menni, majd egy évvel később egy munkásotthon adott otthont számára.

1913-ban Münchenbe költözött. A rasszizmus iránti érdeklődése tovább fokozódott, ám továbbra is munkanélküli volt. Költözésének köszönhetően mentesítették az ausztriai hadkötelezettség alól, ám 1914. augusztus 16-án önként vonult be a bajor hadseregbe.

(Hitler a kép jobb szélén az első világháború alatt)

Szerepe az első világháborúban

Hitler szinte a teljes világháború alatt futárszolgálati feladatokat látott el a nyugati fronton. Feladata az ezredparancsnokság és a fronton található lövészárkokban harcolók közötti üzenetek eljuttatása volt, gyakran tüzérségi támadás alatt. 1914 decemberében a Vaskereszt második fokozatával tüntették ki, majd 1918. augusztus 4-én megkapta a Vaskereszt első fokozatát is. Nem sokkal a háború vége előtt egy brit mustárgáz-támadás áldozata lett Wervicktől délre, aminek hatására átmenetileg elvesztette a látását. A belgiumi kezelés után felépült, és a pomerániai pasewalki kórházban érte a háború végének híre.

A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt

Hitler a háború végén ismét visszatért Münchenbe szerencsét próbálni. Ekkoriban az ország a háború utáni káoszt élte át, és egy új alkotmánnyal lépett fel a Weimari Köztársaság. Az új vezetés november 11-én aláírta Franciaországgal a fegyverszünetet, és megkezdte az ország rendbetételét, ami a kommunista mozgalmas leverését jelentette. Hitler ebben a zűrzavaros időben érkezett meg tehát Münchenbe. Hitler a Reichswer szárnyai alá került, ahol azzal bízták meg, hogy legye besúgó, és jelentse a tiszteknek azt, amit megtud a tanácshatalommal rokonszenvező katonákról. Munkája során felettese Ernst Röhm lett, aki látva a 30 éves Hitler szónoki képességeit, felkarolta őt.

1919. szeptember 12-én azt a feladatot kapta, hogy foglalkozzon azzal a politikai csoporttal, ami Német Munkáspártnak nevezte magát. A megfigyelés során egy gyűlésre kerülve Hitler nem bírta szó nélkül hagyni a történteket, és védelme alá vette az egyik felszólaló politikust és annak elveit. A párt akkori vezetője, Anton Drexler felfigyelt Hitlerre, és ajánlólevelet küldött neki, amiben arra kérte, hogy csatlakozzon a párthoz. Hitler 1919 szeptemberében lett tagja a Német Munkáspártnak.

A következő 5 esztendő alatt Hitler megszerezte a párton belüli egyeduralmat, megnövelte a párt tagjainak számát és a nevét is megváltoztatta Nemzetiszocialista Német Munkáspártra, azaz az NSDAP-re. Az új pártnak 1921. július 29-én lett hivatalosan az elnöke. A folyamatos újításoknak köszönhetően a párt létszáma 100 főről 3000 főre gyarapodott, majd 1923-ra elérte a 12.000 főt. Ezekben az években csatlakozott Rudolf Hess, Hermann Göring, Joseph Goebbels, Rudolf Höss és Heinrich Himmler. Az NSDAP 1920 februárjában kiadta a 25 pontos programját.

Hitler a folyamatosan fejlődő és növekedő párt vezetőjeként 1923-ra azt érezte, hogy ideje átvennie a hatalmat Bajorországban, majd Berlinben is. A Hitler által megtervezett puccsot 1923. november 8-án hajtották végre, ám a kísérlet sikertelen lett, és Hitler hazaárulás vádjában börtönbe került.

Hitler 1923-tól 1924-ig volt börtönben, ám ez alatt az egy év alatt megalkotta a náci párt Bibliájának tekinthető életművét, a Mein Kampf (Harcom) című írását. Szabadulásának idejében a vezető hatalom még mindig a Köztársaság volt, ám az elnöki pozíciót a nemzeti hősnek tekintett Hindenburg töltötte be. Hitler képtelen volt az újabb puccskísérlet megtervezésére, ugyanis a pártja a szétesés szélén állt. Hogy visszaszerezze pártvezető szerepét, megkezdte a párton belüli tisztogatást, és a hozzá hűséges embereket nevezte ki vezető pozíciókra.  1925-ben létrehozta a személyes testőrségét, avagy az SS-t. Hitler számára a politikai áttörés lehetőségét a világválság jelentette, ami 1930-ban érte el Németországot. Ebben az évben a párt népszerűsége folyamatosan növekedett, és a választások után a második legnagyobb párt lett a Reichstagban.

A népszerűség okai

A pártvezető elsősorban a német parasztokra, a háborús veteránokra, a középosztálybeliekre és a kispolgárokra támaszkodott, ugyanis ők voltak azok, akiket a válság a legjobban érintette. Hitler gazdasági és társadalmi felemelkedést, kapitalizmust, és nemzeti büszkeséget ígért a népnek, közben pedig a legfőbb bajforrásokat is megjelölte, név szerint a zsidókat és a kommunizmust. Kiváló szónoki képességeinek köszönhetően óriási tömegeket tudott megmozgatni.

1933. január 30-án Hindenburg kancellárá nevezte ki Hitlert, és megbízta a kormányalakítással, ám Hitlernek ez nem volt elég. A Reichstag kigyulladása után a kommunistákat hibáztatta a történtekért, és országos felháborodást váltott ki ellenük. Március 5-én a náci párt megszerezte a parlamenti többséget, Hitler megszavaztatta a Felhatalmazási Törvényt, ezzel diktátori szereppel felruházva a pártvezetőt, ő lett a Führer.

A Birodalom élén

Hitler megszerezte Németország vezetését, mégis tartott attól, hogy saját párján belül ellene fordulnak, ezért a hosszú kések éjszakáján lemészároltatta és bebörtönöztette a potenciális ellenfeleit. 1935-ben kiadatta a Nünbergi törvényeket, amik megfosztották a zsidókat az állampolgársági jogaiktól, illetve a horogkeresztes zászló lett az ország hivatalos zászlaja. Az 1936-ban megrendezett olimpia óriási tekintélyt szerzett az országnak.

Ebben az időben Hitler valóra váltotta az ígéreteit, fejlesztette a közlekedést az autópályák építésével, ezzel munkát biztosított a munkanélküliek számára, és látványos külpolitikai sikereket ért el: 1938-ban az Anschluss, majd később a Szudéta-vidéket is a Birodalomhoz csatolta anélkül, hogy egyetlen egy fegyver elsült volna. Ezzel kivívta magának a nemzet elismerését, ugyanis Hitlert a béke követeként választották meg, és úgy formálta át az ország határait, hogy semmilyen fegyveres konfliktus nem történt.

A háború alatt

Hitler a fejlesztések alatt folyamatosan készülődött a közelgő háborúra. 1939. szeptember 1-én egy az általuk megjátszott ok miatt megtámadta Lengyelországot, ám ez a villámháború nem maradt visszhang nélkül, és kirobbant a második világháború. Hitlernek kedvezett a szerencse, ugyanis a háború elején sikert sikerre halmozott: 1940-ben a Wehrmacht bevonult Párizsba, majd a franciák bejelentették a kapitulációt. Ám ezek ellenére az 1941-ben elszenvedett Sztálingrádi csata veresége megpecsételte a háború kimenetelét és ezzel együtt a Birodalom sorsát.

A vereség közeledtét és a Német összeomlást elismerő katonatisztek egy Hitler-elleni merényletet terveztek ki, miszerint egy táskába rejtett bombával akarták megölni a Führert. Ez a kísérlet kudarcba fulladt, és a vezető csak enyhe sérüléseket szerzett. A merénylet után Hitler bizalmatlan és magába forduló lett. Ismét egy tisztogatás kezdődött, többek között Erwin Rommel is ennek az eseménynek az áldozata lett. Hitler 1944 nyarától kezdve teljesen megváltozott, nem volt tisztában a hadászati helyzetekkel, értelmetlen döntéseket hozott és elvesztette a realitásérzését is. Valószínűleg a merénylet vezette a pszichológiai összeomlás felé, ám ezt csak súlyosbította a szövetségesek normandiai partraszállása és a keleti fronton elszenvedett 1944-es vereség.

A Führer a háború utolsó hónapjaiban a Berlinben található bunkerébe menekült és elrendelte Berlin felégetését – amit a német tisztek nem hajtottak végre. Berlin ostroma 1945. április 16 és május 2 között zajlott. Hitler és a legközvetlenebb vezérkara, a titkárnők és Eva Braun kénytelen volt ekkor a földalatti bombabiztos bunkerbe visszahúzódni. A Führer 65. születésnapján (1945. április 20-án) viszont minden fontosabb vezető megjelent: Bormann, Speer, Himmler, Goebbels, ám mindannyian realizálták, hogy vezető egy testileg és lelkileg egyaránt meggyötört öregemberré vált.

Az öngyilkosság

Hitlert három hír rázta meg teljesen: először Felix Steiner parancstagadása, miszerint nem vonult Berlin védelmére a hadsereggel, aztán a 12. német hadsereg veresége az oroszokkal szemben, majd végül a talán legnagyobb csapást kiváltó hír, miszerint egyik leghűségesebb embere és követője, Heinrich Himmler felajánlotta a kapitulációt a szövetségeseknek.

(Eva Barun és Adolf Hitler)

1945. április 29-én egy polgári szertartás alatt feleségül vette szerelmét, Eva Braunt, akivel mindössze közel 40 óráig éltek együtt. Egy nappal később Hitler utoljára összehívta a megbeszélést a legfőbb tábornokaival, ahol közöltek vele, hogy legfeljebb 4 napig képesek tartani Berlint, ám a valóságban ez 2 napig tartott. Ez a hír volt az, aminek hatására a Führer eldöntötte, hogy még aznap öngyilkos lesz.

Április 30-án délután fél négy előtt 10 perccel Adolf Hitler és újdonsült felesége, Eva Braun öngyilkos lett a bunkerben. Hitler azzal a pisztollyal vetett véget az életének, amit már hetek óta magánál tartott, ám a biztosság kedvéért egy ciánkapszulára is ráharapott. Felesége szintén egy ciánkapszulával vetett véget az életének. A holttesteket Hitler kérésére Otto Günsche elvitte a kancellária udvarára és elégette azokat, ugyanis Hitler nem akarta, hogy egy orosz kiállításon mutogassák a holttestét.

Alig 72 órával később Berlin elesett. 1945. május 8-án aláírták a kapitulációt, és ezzel véget ért a második világháború.

1 hozzászólás
Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 KorábbiakLegelső hozzászólások
Idézet
2016.12.06. 11:58
Floo

Szia! :) Nem figyelhettél, de kicsit elírtad a születési dátumot és 1988. lett belőle :))) gondoltam szólok, mielőtt valaki bunkón megjegyzi, mert ilyenek sajnos vannak, akik előszeretettel ilyenek :D 


Válasz:

Szia. Köszönöm, hogy szóltál, észre se vettem. :D

Utolsó hozzászólásokÚjabbak 1 KorábbiakLegelső hozzászólások
 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt